Momskompensation

Hvorfor er det vigtigt at alle klubber/distrikter får søgt momsgodtgørelse!

Fordi: Vi skal have en så stor en andel af momskompensationspuljen som mulig.

Baggrund: Hvor kompensationen tidligere svarede til det ansøgte beløb, er der nu fastsat en samlet pulje, som fordeles ud til de organisationer mv. der ansøger. Overstiger organisationernes samlede ansøgningsgrundlag den fastsatte pulje, bliver der fordelt forholdsmæssigt i forhold til organisationens andel af det totale ansøgningsgrundlag.

Derfor er det vigtigt at vores ansøgningsgrundlag bliver så stort som muligt.

MOMSKOMPENSATION – 11. ANSØGNINGSRUNDE, FRIST 15. MAJ 2018.

Denne gang kan der søges på grundlag af regnskabstallene for kalenderåret 2018.  

 

Regnskaberklæringen m.m. sendes pr mail til Isobro koordinator 
Ove Hvid

 

[mail]