Momskompensation

Hvorfor er det vigtigt at alle klubber/distrikter får søgt momsgodtgørelse!

Fordi: Vi skal have en så stor en andel af momskompensationspuljen som mulig.

Baggrund: Hvor kompensationen tidligere svarede til det ansøgte beløb, er der nu fastsat en samlet pulje, som fordeles ud til de organisationer mv. der ansøger. Overstiger organisationernes samlede ansøgningsgrundlag den fastsatte pulje, bliver der fordelt forholdsmæssigt i forhold til organisationens andel af det totale ansøgningsgrundlag.

Derfor er det vigtigt at vores ansøgningsgrundlag bliver så stort som muligt.

Mail

MOMSKOMPENSATION – 14. ANSØGNINGSRUNDE, FRIST 6. MAJ 2022.

Denne gang kan der søges på grundlag af regnskabstallene for kalenderåret 2021.  

Underskrevne regnskabserklæring og regnskabsskema/oversigt indsendes senest den 6. maj 2022 til mail: jeaherning@gmail.com