Momskompensation - Hvorfor er det godt for Region Danmark at være godkendt efter Ligningslovens § 8A?

Hvorfor er det vigtigt at alle klubber/distrikter får søgt momsgodtgørelse!, fordi  vi skal have en så stor en andel af momskompensationspuljen som mulig.

Baggrund: Hvor kompensationen tidligere svarede til det ansøgte beløb, er der nu fastsat en samlet pulje, som fordeles ud til de organisationer mv. der ansøger. Overstiger organisationernes samlede ansøgningsgrundlag den fastsatte pulje, bliver der fordelt forholdsmæssigt i forhold til organisationens andel af det totale ansøgningsgrundlag.

Derfor er det vigtigt at vores ansøgningsgrundlag bliver så stort som muligt.

Region Danmark kan søge refusion af moms via Momskompensationsordningen. 
Regionen og klubberne undgår selvangivelsespligt af indsamlede midler, som bruges til almennyttige formål og klubberne kan få momsfritagelse for enkeltstående arrangementer - Region Danmark er som sådan anerkendt som en almennyttig bevægelse.

Mail

MOMSKOMPENSATION – 16. ANSØGNINGSRUNDE, bliver i maj 2024

Underskrevne regnskabserklæring og regnskabsskema/oversigt indsendes senest den 19. maj 2024 til mail. hnw@email.dk

Udvalg og kontakt

Moms og økonomisk rådgivning udvalget

  • RSD Moms og økonomisk rådgivning        Hans Nørgaard Wedel – hnw@email.dk
  • Skatmester                                                 Hardi Kristensen – skatmester@ysmen.dk
  • Øvrige medlemmer:   
  • Bjarne Sønderskov - bjjo@post3.tele.dk
  • Arne Mørch - arne.moerch@kfumscout.dk