YEEP & STEP - Internationale oplevelser for unge.

Har du lyst til at lære om et andet lands kultur, vaner, sprog og samfund?

På første hånd at opleve glæden ved verdensomspændende sammenhold og goderne ved fredelig sameksistens? Få oplevelsen af, at være en del af en anden familie med dens glæder og sorger?

Du har lyst til at lære andre om hvordan ting ser ud fra en dansk synsvinkel. Så har du mulighed for at komme på et kortere eller længerevarende udlandsophold hos en anden Y`mens familie!

Der er 2 mulige programmer at vælge mellem:

YEEP: Udvekslingsstudent i 3-6 mdr.
STEP: 3-11 uger med deltagelse i et projekt.