”SAMAKOV BULGARIEN MORE WINTER MEALS”.

Projektet har til formål at skabe mere lige vilkår for de forskellige befolkningsgrupper i byen Samokov og omegn.

I byen er der store områder der er meget præget af fattigdom. Den største befolkningsgruppe er Romaer, som socialt er meget dårligt stillet. Men også andre fattige befolkningsgrupper er repræsenteret.
Projektet, som henvender sig til de allerfattigste gennemføres af den lokale kirke med hjælp Y’s Men’s Club Sofia Central.
Vinter bespisningen har også været gennemført tidligere år, men de senere år har det aktuelle behovet langt fra kunne efterkommes. Projektet har til formål at fordoble den igangværende bespisningen hvad antallet af måltider angår.
Måltiderne uddeles dagligt til enker, udsatte mænd og underernærede børn fra den lokale kirke i byen i den aller koldeste tid i vintermåneder, januar, februar, marts og april. I hver måned bespises 40 personer ekstra.

Projektet kaldes ”SAMAKOV BULGARIEN MORE WINTER MEALS”. og målet for projektet er at støtte med EUR 6720,00, som kan tilvejebringe 3200 måltider.