Regionssekretær administration, RSA

Jørgen Kallesen

Birke Alle 12, 8600 Silkeborg, 

Tlf: 22 93 02 28

 

[mail]

Sekretær IT-medlemsadministration, forsendelse RSF

Axel Hansen

Langelinie 14, 6520 Toftlund, 

tlf:  26 577 577

[mail] 

Regionsskatmester - RT

Hardi Kristensen

Thorsholmvej 10, Haubro, 9600 Aars, 

tlf.: 22 42 09 89

[mail] 

Ny regionssekretær

Tilltræder den 1. juli

Arne Braüner

Hedebyvej 29, 8600 Silkeborg

Sekretariats opgaver

Sekretariatets medlemmer, sidder med i regionsledelsen, dog uden stemmeret. Deres opgaver er mangfoldig.

Sekretær RSA

Således tage regionssekretæren sig af regionens administrative opgaver, såsom mødeindkaldeser, skriver referater fra møder. Desuden holde kontakt til IHQ med bl.a. at indberette medlemsantal. Forestår det praktiske ved mødearrangemneter m.m

Sekretær IT-medlemsadministration, forsendelse RSF

Forsendelsesskretærens opgaver er bl.a. at udsendes materiale fra ledelsen til klubber/medlemmer. Desuden består opgaven i, at bestyre regionens medlemskartoteket - Collectaz - samt adminstrere hjemmesiden og intranet, og oprette og udsende nyhedsbreve.

Regionsskatmester RT

Skatmesterens opgave består i, at holde styr på regionens udgifter og indtægter samt udfærdige regnskab og løbende holde ledelsen ajour med den økonomiske status. Bogfører ud- og indbetalinger.