13 glade håndværkere skal arbejde i Grønland

Dags dato er der udpeget 13 håndværkere der skal arbejde i Grønland i sommeren 2016. En valg der ikke var let, idet der har været tilmeldinger fra i alt 32 Y´s Men.

[mere]

Kom og vær med på Himmelske Dage - en invitation til alle. 

Der er mere end 300 programpunkter fra torsdag til søndag.

Y’s Men I Distrikt Nordsjælland og Trelleborg/Storstrøm er allerede på forskellig måde godt igang - de samler debatkort i sæt til Sofasamtaler, de stiller op i en bod der viser Y’s Men i samarbejde med KFUM & KFUK i København, KFUK's Sociale arbejde, KFUM's Sociale arbejde, KFUM's Soldatermission, KFUM's Idræt, FDF, Blå Kors med flere. [mere]


61.700 kroner skiftede ejermand

Der var brede smil over hele linjen i Brædstrup Genbrug forleden. Brædstrup Y´s Men´s Club, der driver butikken, havde indbudt til pengeregn.

[mere]

Alt er større i USA – også YMCA

Med støtte fra Y’s Men (ASF – fonden) var Bessie Rauff, konsulent i KFUM og KFUK, i efteråret på en måneds uddannelsesrejse i USA. Masser af erfaringer og ideer blev suget ud af gode kollegaer i YMCA USA.

[mere]

Tak for donerede musik instrumenter

MUSIK OG FREDSPROJEKT. Distrikt syd-Østjylland

[mere]

WORLD MALARIA DAY den 25. april

Vi nærmer os med hastige skridt WORLD MALARIA DAY den 25. april. Hvorfor nu ”fejre” denne dag hvert år – jo! så længe der fortsat er mange mennesker – specielt børn under 5 år – der dør som følge af malariamyggens stik, så er...

[mere]

STØT UDSATTE BØRN I KIRGISiSTAN

Y's Men Skattefradragsprojekt 2016 - Et samarbejde mellem Y´s Men Region Danmark og Rønde Efterskole

[mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...