Erritsø Y’s Men’s Club uddeler 150.000 kr.

Erritsø Y´s Men’s Club inviterede forleden lokale bidragsmodtagere og butikspersonale fra Erritsø Genbrug til spisning og hyggeligt samvær med sang og musik. I den forbindelse fik bidragsmodtagerne et beløb til at bruge i de...

[mere]

International konvent 2016 in Taipei

By Hirotoshi Fujii ICCC

The 72nd International Convention will be held in Taipei, the capital of beautiful Taiwan, from August 4 to 7, 2016. As International Convention Committee Chairperson (ICCC), I cordially invite you, Y’smen of the world, to come and participate. [more]


Erritsø Y’s Men’s Club uddeler 150.000 kr.

Erritsø Y´s Men’s Club inviterede forleden lokale bidragsmodtagere og butikspersonale fra Erritsø Genbrug til spisning og hyggeligt samvær med sang og musik. I den forbindelse fik bidragsmodtagerne et beløb til at bruge i de...

[mere]

Fire Y´s Men´s klubber bag motorvejsgudstjeneste

Gennem mange år har der i Silkeborg været et ønske om en motorvej uden om byen, som i myldretiden er kaotisk.

[mere]

Engleværkstedet

I forbindelse med engleprojektet fik vi igen bekræftet at Samarbejde giver fællesskab og udvikling.

[mere]

Der var tre spændende Himmelske dage i København

Y´s Men’s teltet. De Himmelske Dage i København slut --- det har været 3 spændende dage at være en del af.

[mere]

Lille klub laver mange penge

Med sine syv medlemmer er Juelsmindeegnens Y´s Men´s Club en af landets mindste, men ikke desto mindre genererer klubben hvert år op mod 200.000 kr. i støtte til lokale og nationale formål.

[mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

17. juni 2016

Samling for rådsmedlemmer i Sønderborg
Samling for rådsmedlemmer i Sønderborg med ledsager[more]
18. juni 2016

Rådsmøde i Sønderborg
[more]
18. juni 2016 - 19. juni 2016

Regionskonference i Sønderborg
[more]
4. august 2016 - 7. august 2016

International convent, Taipei, Taiwan
[more]