Dialog er vejen til samarbejde og partnerskab

”Vi arbejder sammen i et stærkt netværk, hvor der er gensidig åbenhed omkring synliggørelse af organisationernes aktiviteter”. Sådan står der at læse i den lille folder, som regionsleder Jens Nielsen har udarbejdet i forbindelse...

[mere]

Tidens Kunst har fået en stærk kulturel position i Vesthimmerland.

Elleve gange har Kimbrernes Y´s Mens Club i Aars arrangeret kunstudstilling. Hvad er det, der får en Y´s Mens Club til at arrangere en kunstudstilling? En gruppe af mennesker der ikke mente at have nogen som helst forstand på...

[mere]

Areakonference 2017 i Cesis, Letland

Midt i den våde danske sommer kan man godt drømme om, at sommeren 2017 bliver bedre. For alle Y´s Men kan den bliver god uanset vejret, for i 2017 er der mulighed for at deltage i Area Konferencen i Cesis, Letland fra 4. – 8....

[mere]

Y´s Men er synlige på FDFs Landslejr

Et af de områder, som regionsleder Jens Nielsen prioriterer højt i det kommende år, er samarbejde med organisationerne i K-familien, som også omfatter FDF. Tanken er at organisationerne skal hjælpe hinanden til mere...

[mere]

Y’s Men’s støtte til internationale deltagere på FDFs landslejr

Over 11.000 FDF’ere er lige nu samlet til landslejr på Sletten ved Himmelbjerget. Til trods for at vejret ikke er det allerbedste, er humøret højt og legen trives i de naturskønne omgivelser.

[mere]

En spejder vender hjem

De fleste Y´s men har deres baggrund i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde. Således også RLME Arne Holm-Hansen fra Auning. Han tilbragte nogle år af sin opvækst som KFUM-spejder i Store Andst ved Vejen. De gode oplevelser fra...

[mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

4. august 2016 - 7. august 2016

International convent, Taipei, Taiwan
[more]
12. august 2016 - 13. august 2016

Ledelses- og rådsmøde i Århus
[more]
19. august 2016

RSD møde (kl. 16 - 21)
Diakonhøjskolen i Århus[more]
27. august 2016

Præsidentmøde i Lunderskov
[more]