Tidens kunst

Kimbrernes Y’s Men’s Club Aars har afholdt deres 12. kunstudstilling i Messecenter Aars….

[mere]

Distrikt Himmerlands Distriktsrådsmøde.

Visioner er ikke regler, - visioner er drømme. Var det udsagn RSD Jens Byskov lagde ud med i sin gennemgang af Vision 2022…..

[mere]

Status vedr. Grønlandsprojektet.

Ved udgangen af 2016: Der har været afholdt kurser i børn rettigheder, underretning, samtaler og samvær med børn i 6 ud af 7 byer. Den sidste by, har på grund af sygdom i bestyrelsen ikke kunne afse tid til at gennemføre disse...

[mere]

Week 4 You arrangementet i Vejle.

135.000 kr. blev uddelt til velgørende formål. Vejle-klubberne: Club Vejle 1, Club Vejle 2, Club Vejle Trekanten og Club Vejle Vadestedet. Klubberne havde en stand i Bryggen lørdag 28. januar tæt ved hovedindgangen. Det var et...

[mere]

SCHOLARSHIP – hvad er det?

Den 4. - 8. juli 2017 arrangerer Y’s Men International Area Europa Area Konference i Cesis, Letland.

Det er muligt for deltagere at søge et scholarship/legat på 150 Euro svarende til ca. 1.100 kr.

Ansøgere opdeles i 3 grupper:

1) Medlemmer fra Øst Europæiske Lande

2) Medlemmer af Y’s Men og KFUM i Europa i aldersgruppen 16 – 30 år

3) Medlemmer fra andre europæiske lande.

[Mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

undefined[mere]