Distriktskonference i Rumænien

Den 28. maj blev der afholdt konference for distrikt Transylvaniens 9 Y’s Men’s klubber. Der var et pænt fremmøde med 37 deltagere, selv om der desværre var 3 klubber der ikke var repræsenteret.

[mere]

35 år i træk! - Børnedyrskue i Bjert

Sdr. Bjert ved Kolding har fejret jubilæum for de 35 år, der er gået siden starten i 1981. Højdepunktet var årets Børnedyrskue, der som vanlig tiltrak et stort og bredt publikum. 40 brevduer blev opsendt til festlig markering af...

[mere]

KFUM-Spejdernes Frederiksbergfest i Sorø trak for 26. gang hundredvis af besøgende til

AF SUSAN SKREE - Søndag gjorde KFUMspejderne på Frederiksberg det igen og fik stablet årets traditionsrige Frederiksbergfest på benene - i år den 26. af slagsen. Sådan lyder det fra Christian Frovin Lorentzen, som har indsendt...

[mere]

Erritsø Y’s Men’s Club uddeler 150.000 kr.

Erritsø Y´s Men’s Club inviterede forleden lokale bidragsmodtagere og butikspersonale fra Erritsø Genbrug til spisning og hyggeligt samvær med sang og musik. I den forbindelse fik bidragsmodtagerne et beløb til at bruge i de...

[mere]

Fire Y´s Men´s klubber bag motorvejsgudstjeneste

Gennem mange år har der i Silkeborg været et ønske om en motorvej uden om byen, som i myldretiden er kaotisk.

[mere]

Engleværkstedet

I forbindelse med engleprojektet fik vi igen bekræftet at Samarbejde giver fællesskab og udvikling.

[mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

4. august 2016 - 7. august 2016

International convent, Taipei, Taiwan
[more]
12. august 2016 - 13. august 2016

Ledelses- og rådsmøde i Århus
[more]
19. august 2016

RSD møde (kl. 16 - 21)
Diakonhøjskolen i Århus[more]
27. august 2016

Præsidentmøde i Lunderskov
[more]