STRENGTHENING YMCA WORK IN BALKAN COUNTRIES – KOSOVO SHOWS THE WAY

George Williams Youth Association (YMCA in Kosovo) is one of the beneficiaries of the project STRENGTHENING YMCA WORK IN BALKAN COUNTRIES AND IN LITHUANIA, which has been coordinated for 3 years by YMCA Europe and funded in a...

[mere]

Unge idrætsledere henter inspiration i Europa

Tre unge ledere i foreninger under KFUMs Idrætsforbund deltog i perioden 30. september til 4. oktober i et europæisk idrætsseminar i Siderno, Italien.

[mere]

Julefrokost og nyt komfur under Parasollen!

Parasollen, KFUM’s Sociale Arbejde’s værested i Struer og Struer Y’s Men’s Club samarbejder, og bekræfter hermed de nære bånd der er mellem de 2 organisationer. Målet for begge organisationer er blandt andet at støtte og yde...

[mere]

Cykeltøj gør gavn i Nitra, Slovakiet

Under det årlige klubbesøg fra det Internationale udvalg, kunne landekoordinatoren overrække cykeltøj til Nitra Y’s mens Club.

[mere]

Time of Fast projekt i Lusaka i god udvikling

Hvert år samler danske Y´s Men et pænt beløb ind til Time of Fast. Det er ikke penge, der forsvinder ud i den blå luft, men penge der virkelig kommer børn og unge mennesker ud over hele verden til gavn.

[mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...