INDTRÅDT I DEN INTERNATIONALE LEDELSE

Ved International Council mødet i Kyoto, Japan, der afholdes fra 26. – 29. juli er den tidligere regionsleder i Danmark, Knud Hougaard Klausen, officielt tiltrådt som councilmember. I den forbindelse har han fået overrakt den nål, der indikerer, at han er medlem af IC.


På billedet ses han sammen med Christina-Maria Dehelean-Radacina, der repræsenterer Europa som young member i International Council og Area President Ineta Krumina fra Letland (tv)

FOREDRAG: GRØNLANDSKE BØRN

Hvert tredje grønlandske barn vokser op med alkoholmisbrug i den nærmeste familie, hvert tredje pige bliver sex-misbrugt inden hun bliver voksen, 7 % af alle børn anbringes uden for hjemmet. Blå Kors Grønland vil gerne hjælpe disse børn gennem deres 30 afdelinger fordelt over hele Grønland. læs mere >>

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

14. august 2015

ledelsesmøde i Århus
[more]
14. august 2015 - 15. august 2015

Rådsmøde i Århus
[more]
21. august 2015

RSD‐møde (kl. 16‐21)
Diakonhøjskolen i Århus[more]
29. august 2015

Præsidentmøde i Lunderskov
[more]