Y's DESIGN har vind i sejlene

Af Evan Johansen - Y's DESIGN, der drives af Vejle Vadestedet Y's Men's Club, har vind i sejlene. Målsætningen var en omsætning på 100.000 kr. i 2016. Her halvvejs i året har man allerede nået målet. Der er for alvor kommet...

[mere]

Efterskole mangler penge til inventar i ny hal

Siden Lystruphave Efterskole blev oprettet i 2002 af blandt andet Y's Men og KFUM og KFUK, har skolen haft et stort ønske om, at få bygget en hal. Dette ønske går i opfyldelse i efteråret, idet skolen netop nu er i gang med...

[mere]

50 år med Y's Men i Hedensted

Hedensted Y`s Men Klub fejrede 50 års jubilæum med reception den 20.5.2016 og jubilæumsfest den 21.5.2016

[mere]

De handler om mennesker – vis empati og næste kærlighed

Den ny indsatte area præsident Knud Hougaard Klausen fra Skjern i Danmark var ikke i tvivl, da han skulle vælge sit tema og motto for sit arbejdsår. De to ting er en videreførelse af de ting, der dannede overskriften for hans...

[mere]

Regionsleder Jens Nielsen mødtes med International præsident

På det internationale konvent i Taipei i Taiwan, mødte regionsleder for Y's Men Region Danmark, den internationale præsident Joan Wilson.

[mere]

Dialog er vejen til samarbejde og partnerskab

”Vi arbejder sammen i et stærkt netværk, hvor der er gensidig åbenhed omkring synliggørelse af organisationernes aktiviteter”. Sådan står der at læse i den lille folder, som regionsleder Jens Nielsen har udarbejdet i forbindelse...

[mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

27. august 2016

Præsidentmøde i Lunderskov
Præsidentmødet 201630.07.2016  Kære Klubpræsidenter,...[more]
9. september 2016

Ekstraordinær ledelsesmøde vedr. ændring af Love- og vedtægter
Diakonhøjskolen i Århus[more]
23. september 2016 - 25. september 2016

Area Council Meeting - Fall i Skjern
[more]
30. september 2016 - 1. oktober 2016

Ledelsesmøde med ledsager i Støvring
[more]