Så er det suppetid: Køb hjemmedyrkede porrer og støt et godt formål

ÅRETS Y’S MEN JULEKALENDER..

… er netop nu ved at være færdigproduceret og klar til udsendelse til 40 klubber landet over.
Helt præcist bliver de afsendt den 8. oktober, så modtagerne kan sende dem videre i efterårsferien til de uniformerede korps og andre ungdomsorganisationer, som skal sælge dem fra den 24. oktober.

Læs mere >>

Fire timers loppemarked med omsætning på 158.500 kroner

Billund Y´s Men´s Club har netop gennemført det årlige loppemarked i Billund Idrætscenter. Tre haller var fyldt med små og store effekter og publikum strømmede til. Allerede ved åbningen kl. 10.00 var der trængsel ved dørene, hvor op mod 600 ventede på, at markedet blev åbnet. Læs mere >>


 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

9. oktober 2015 - 11. oktober 2015

Area Council meeting - fall
Riga, Letland[more]
16. oktober 2015 - 18. oktober 2015

RDE træning i Cesis, Letland
[more]
23. oktober 2015 - 25. oktober 2015

Region til region træning i Slagelse
[more]
6. november 2015 - 7. november 2015

Træning for DGE+RLM og RLME i Århus
[more]