Y’s Man på hædersskamlen….

Hardernes Y’s Men’s Club har indstillet Arne Nielsen til optagelse i den Den Gyldne Bog. Arne der har været medlem af Hardernes Y’s Men’s Club i mere end 40 år, og kendt for at være uhyre aktiv, både lokalt, i distriktet og på...

[mere]

Y’s Men repræsenteret ved Frivillighedsmessen i Skjern

For første gang har Y’s Men været repræsenteret ved Frivillighedsmessen i Skjern Kulturcenter i lørdags. Klubberne rejser midler til kristelige børne- og ungdomsorganisationer både lokalt og globalt. Formålet med at være...

[mere]

Fællesskabets betydning for en Y’s Men’s Club….

Når en klub formår at dyrke et fællesskab i den travle klubs hverdag, hvor det ofte foregår i små grupper er det lige prikken over I’et, - når et kreativt programudvalg, samler hele klubben til et fælles arrangement der omfatter...

[mere]

37 frivillige børn, unge og voksne indsamlede juletræer

Igen i år samlede KFUM og KFUK i Haderslev og Tørning Len Y´s Men´s Club juletræer ind i dele af Haderslev by.

[mere]

Y’s Men - International Kirkedag

Traditionen tro afholder Y’s Men International den 3. søndag i januar (15. jan. 2017) International Kirkedag.

[mere]

Elmer Crowe Award til DG

Awarden er en pris, som kun regionslederen kan indstille kandidater til. Den bliver uddelt til distriktsguvernører, som har gjort en særlig indsats.

[mere]

SCHOLARSHIP – hvad er det?

Den 4. - 8. juli 2017 arrangerer Y’s Men International Area Europa Area Konference i Cesis, Letland.

Det er muligt for deltagere at søge et scholarship/legat på 150 Euro svarende til ca. 1.100 kr.

Ansøgere opdeles i 3 grupper:

1) Medlemmer fra Øst Europæiske Lande

2) Medlemmer af Y’s Men og KFUM i Europa i aldersgruppen 16 – 30 år

3) Medlemmer fra andre europæiske lande.

[Mere]

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

undefined[mere]

 

Kalender

21. januar 2017

Chartring af Vitus Bering Y's Mens's Club, Horsens
Østerhåb Kirke/Horsens Se indbydelse >>[more]
23. januar 2017 - 29. januar 2017

Week4You i uge 4
[more]
28. januar 2017

Træning for DGE+DGEE+RLME 1. års og RLME 2. års/+ RSD'ere
Silkeborg Højskole[more]
3. marts 2017 - 5. marts 2017

Area Council Meeting - spring i Skjern
[more]