Silkeborgs 3 Y's Men's klubber samt Alderslyst Y´s Menette Club på tur til Holland

TO REGIONSLEDERE TIL 35 ÅRS JUBILÆUM I BRÆDSTRUP Y´S MEN´S CLUB

Søndag 10. maj rundede Brædstrup Y´s Men´s club sine første 35 år. Jubilæet blev markeret med et besøg fra klubbens norske venskabsklub fra Flekkefjord. Et venskab der har eksisteret i mange af klubbens leveår.

Læs mere >>


I april blev der chartret 2 nye klubber i Slovakiet. Den 10. april blev Klubben Liptovsky Mikulas chartret med 15 medlemmer. og den 11. april blev klubben Vrablé chartret med 16 medlemmer. Læs mere >>


 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

30. maj 2015

Møde med RSD
Kære RSD’ere og regionsledelsens medlemmer.Hermed inviterer...[more]
12. juni 2015

Samling for rådsmedlemmer i Horsens
Samling for rådsmedlemmer i Horsens med ledsager[more]
13. juni 2015 09:00 - 11:00

Rådsmøde i Horsens
[more]
13. juni 2015 - 14. juni 2015 12:00 - 14:00

Regionskonferene
Regionskonference i Horsens[more]