Et af regionsprojekterne i 2022/23 var et samarbejde med Mushemba Foundation.

Etablering af et lærings- og aktivitetscenter på Trinity School i Tanzania. Der blev indsamlet 594.609 kr.

Der har hen over sommeren og efteråret 2023 været fuld gang i byggeriet som nu står som et smukt og flot aktivitets- og læringscenter til gavn for skolens elever.

Fra Mushemba har vi modtaget en video, der viser hvad regionsprojektet resulterede i. Denne video kan du se nedenfor,

I Y's men Region Danmark er vi stolte af at have været med til at bidrage til endnu en udbygning Trinity School. Og dermed yde gavn for fortsat uddannelse og udvikling af børn og unge. 

Tilbage til nyhedslisten