Medmenneskelighed og næstekærlighed er i fokus

Af: Tekst//: Poul E. Petersen

Når vi ser på flygtningesituationen i Republikken Moldova, har Y’s Men’s distrikt Moldova gjort en fantastisk indsat for at hjælpe Ukraine.

Landet har været hårdt ramt af krigen i Ukraine og har oplevet en af de største bølger af flygtninge pr. indbygger i Europa siden starten af krigen i februar 2022.

Uddannelsessystemet får nye udfordringer

Siden krigens begyndelse er omkring 1.000.000 flygtninge kommet ind i Moldova, det er næsten lige så mange som der bor i København, og i øjeblikket er der over 80.000 flygtninge, der har bosat sig i landet.
Trods udfordringerne har Republikken Moldova formået at imødekomme behovet for nødherberger ved at etablere både offentlige og private midlertidige indkvarteringsenheder og kompensere ejere af boliger, der tilbyder husly til flygtninge.
Også uddannelsessystemet i Moldova har taget imod flygtningebørn fra Ukraine. I alt er 2.078 flygtningebørn blevet indskrevet, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Dette viser det engagerede arbejde for at sikre, at flygtninge får adgang til uddannelse og en chance for at opbygge en bedre fremtid.

Flygtninge føler sig sikre
Nu føler flygtningene fra Ukraine sig mere sikre på Republikken Moldovas territorium!
KFUM Moldova har også spillet en vigtig rolle i at yde humanitær hjælp til ukrainske flygtninge.
Sammen med Kerk in Action. Kerk in Action er en hollandsk organisation, der arbejder inden for det internationale udviklingsområde. Organisationen er en del af den protestantiske kirke i Holland og fokuserer på at støtte og drive projekter for at bekæmpe fattigdom og ulighed samt fremme retfærdighed og bæredygtig udvikling i forskellige dele af verden.
Sammen med Y’s Men distrikt Moldova har de distribueret fødevare- og hygiejnepakker til mere end 250 familier hver måned. Udover materiel støtte har flygtningene også modtaget psykologisk, juridisk og beskæftigelsesmæssig støtte, hvilket har været afgørende for deres velbefindende og integration i samfundet.
Desværre er den nuværende støtte ikke tilstrækkelig til at imødekomme alle anmodninger fra ukrainske flygtningesamfund i landdistrikterne. Disse områder er de dårligst stillede og har begrænset adgang til hjælp og tjenester.

Står sammen om og hjælpe
Det er her, organisationer som YMCA Moldova og Y’s Men District Moldova spiller en vigtig rolle. YMCA Moldova har henvendt sig både til Y’s Men Region Danmark og Y’s Men Distrikt Moldova om støtte, og medlemmerne af Y’s Men District Moldova er aktivt involveret i at hjælpe flygtningene fra Ukraine Moldova aktivt været involveret i det kæmpe arbejde, der udføres af YMCA Moldova. De har arbejdet sammen for at hjælpe flygtningene fra Ukraine og støtte YMCA Moldova i deres bestræbelser på at imødekomme behovene hos de ukrainske flygtningesamfund i landdistrikterne.
”Vi vil fortsætte med at stå sammen med flygtningene og arbejde for deres bedste. Vores bønner er rettet mod at få alle krige til at slutte så hurtigt som muligt. Vi ønsker det bedste for alle og håber på sundhed og velvære for alle familiemedlemmer, beretter Y’s Men District Moldova.”

Hent artiklen..

Tilbage til nyhedslisten