Arbejdet og møderne i BF udvalgene

Arbejdet i klubbens Building Fellowship (BF)-udvalg er vigtigt. Udvalgets opgave er at stå for indsamling af brugte frimærker, julemærker og brugte telekort i klubben.

Ved alle klubbens møder medbringer medlemmerne så mange frimærker, som den enkelte har samlet siden sidst. I nogle klubber har man den regel, at har man ingen frimærker med, må man bøde med kontanter efter klubbens norm. eventuelt 2-5 kroner

Udvalget  søger at alliere sig med forskellige virksomheder og organisationer, som modtager mange frimærkebreve.

Det daglige arbejde ved BF-udvalgets møder er mangesidigt.

  • Ved alle klubmøderne indsamles medlemmernes medbragte frimærker, kort eller kontante penge.
  • Ved udvalgsmøder bliver de indsamlede frimærker klippet så perfekt som muligt og sorteret efter kategori og værdi.
  • De klippede og sorterede mærker opdeles efter art og kategori i passende portioner.