Hvordan opgøres momsgrundlaget?

Udgifterne til købsmoms opgøres efter de almindelige momsregler. Det betyder, at kun udgifter der er belagt med moms, kan medtages i opgørelsen. Eksempelvis er udgifter til persontransport, banker og forsikringsselskaber typisk ikke momsbelagte.

Underskrevne regnskabserklæring og regnskabsskema/oversigt indsendes senest den 19. maj 2024 til mail. hnw@email.dk