Hvordan opgøres momsgrundlaget?

Udgifterne til købsmoms opgøres efter de almindelige momsregler. Det betyder, at kun udgifter der er belagt med moms, kan medtages i opgørelsen. Eksempelvis er udgifter til persontransport, banker og forsikringsselskaber typisk ikke momsbelagte.