Struktur

En Y’s Men’s klub består af ca. 15-40 personer, der mødes typisk to gange om måneden til et klubmøde med interne drøftelser, oplysende foredrag, virksomhedsbesøg o.l.  Alle landets klubber udgør Region Danmark, som er en del af det verdensomspændende Y’s Men International med hovedsæde i Geneve.

Klubberne ledes normal af et præsidium bestående af en Præsident, vicepræsident, sekretær og skamester.  Præsidenten og vicepræsidentens funktionsperiode der normalt 1 år. Skatmester og sekretær sidder normalt i 2 år.

Regionen ledes af en regionsledelse og et et regionsråd:
Regionsledelsen består af, Regionsleder - RD, regionsleder elect - RDE, regionsleder elect elect - RDEE og past regiosnleder.- PRD. disse poster bestrides i et år. Regionsrådet består af repræsentaner fra distrikterne.
Den øverste myndighed i Region Danmark er Generalforsamlingen. 

Desuden er der tilknyttet et regionssekretariat, som består af en administrativ sekretær, en IT sekretær og en skatmester. Disse poster er flerårig for at opretholde contuiniteten.

En region er opdelt i distrikter, som ledes af en distriktsguvenør. 

Organisationsplan...