Danmark er igen i spidsen for Y’s Men international…

Area President Ulrik Lauridsen overrækker IPE banner til klubpræsident Mehli Nygaard Nielsen

Ringkøbing Y’s Men’s Club er hjemsted for kommende International president (IP)
Ringkøbing Y’s Men’s klub havde på deres årlige advents- og julefest den 4. december 2019 - besøg af Ulrik Lauridsen. Det var ikke kun et besøg af et tidligere medlem, Ulrik har nemlig været medlem af klubben i årene 1978 til 1986 - Ulrik der nu er areapresident, fik den fornemme opgave at overrække International President Elect banneret til klubben.


Når banneret overrækkes til klubben, er det fordi kommende IPE >>internationale præsident elect<< er et af klubbens medlemmer, nemlig Jacob Kristensen - som er blevet valgt til IPE - og skal afløse nuværende internationale president Jennifer Jones fra Australien.


Ulrik kunne i sin tale til Jakob Kristensen og klubben give dem disse ord med på vejen:
>> For godt et år siden sad jeg sammen med Randi og dig og IP Jennifer Jones og drak kaffe i jeres hjem på Kærbyvej.
På dette tidspunkt var der ikke tanker om, at du skulle overtage jobbet som international præsident efter Jennifer.
Omstændighederne gjorde desværre, at vi måtte have et nyt valg, og her lykkedes det os at få dig opstillet.
Tak fordi du med kort varsel sagde ja til udfordringen. Valget blev en klar markering af, at Danmark skulle fastholde posten som IPE.
Vi er startet på adventstiden – forventningens tid – og vi må sige, at forventningerne til, at du vil gøre en forskel, ligger os på sinde.
Du har allerede markeret dig ved, at en lille intro-pjece om Y´s Men bliver tilrettet, så der ikke står, at vi er en secular/verdslig organisation men, at vi er baseret på det kristne grundlag.


Det er en hjertesag for både Danmark og Norge og sandsynligvis også andre områder.
Vi er op mod tendenser til at ændre dette, men vi må stå fast og forventningerne til, at du har ”stå fast træskoene” på er store.
For 30 år siden havde vi miljøminister Christian Christensen også her fra Ringkøbing, som fik - ”stå fast træskoene” - Nu er de tilbage i byen, håber jeg<<.
Med disse ord og opfordringer kunne Ulrik slutte sin tale til IP og klubben.
Det er også en ære for en Y’s Men’s klub at blive sat på verdenskortet…
Henvendt til klubpræsident Mehli Nygaard Nielsen Ringkøbing Y’s Men’s Club, - udtaler Ulrik:
>>Jeg har den glæde, at få lov at overbringe dig beviset på, at I som klub huser den kommende internationale præsident. Jeg er sikker på, at I også har store forventninger til et par spændende år, hvor Jacob vil bringe det internationale ned på klubplanet her i byen<<.
>>Til lykke med værtskabet for i første omgang den internationale præsident elect. Her det synlige bevis på dette<<, og Ulrik kunne overrække banneret. 

Tekst: // Poul E. Petersen - foto privat

Tilbage til nyhedslisten