Gl. Estrup skabte en perfekt ramme om Y’s Men Region Danmarks årsafslutning…

Af: Poul E. Petersen - RSD Presse- Pr-kommunikation

Synet af de mange hundrede biler på parkeringspladsen ved Gammel Estrup, kunne minde om at Corona’en er ved at forlade os, selvom der fortsat varsles om nedlukninger. Godset dannede rammen for Y’s Men Region Danmarks stabs årsafslutning. Arrangementet var lagt i regionsleder Arne Holm-Hansens hænder der med et righoldigt program, gav de indbudte distriktsledere, både fra Danmark, men også Østeuropa, rådsmedlemmer og tjenesteledere samt konsulenter. International præsident og Areapræsidenten var også indbudt.

Ankomsten gav et godt indtryk af, hvad der har at sige og være adskilt i længere tid, og gensynsglæden var stor med lidt forsigtige krammer og håndtryk med bevidstheden om at risikoen nok var lav, da alle nu skulle være vaccineret.

Efter velkomst og en let frokost, kunne selskabet bevæge sig ud i sommervarmen, hvor temperaturen sneg sig op i nærheden af de 30 grader.
Programmet var blevet ændret en smule på grund af et stort Evens omhandlende brylluppet mellem Elisabeth Scheel og Valdemar Uttenthal der stod i Kapellet på Gammel Estrup den 14. august 1920.”

Det er bare noget af det, man kunne opleve på Gl. Estrup denne lørdag. Derudover var der også ”1700 tals festival” på Herregårdsmuseet.
Deltagerne kunne overvære et lille indlæg i den nye afdeling af skov og landbrug. Den unge formidler der fortalte om jagtformer, hårdt arbejde, madlavning og Fergusontraktorer og store skovmaskiner, dog kun med en viden fra historiebøgerne, bemærkede måske ikke, at der krusede sig et lille smil på nogle af tilhørernes læber, når de blev mindet om noget af det hun fortalte, var et indblik i deres egen barn og ungdom, hvor det hed Marshallhjælp, - skabt af den amerikanske udenrigsminister George C. Marshall, og ikke EU-støtte som det er blevet til i dag.

Flere kunne nok også mindes den lille Ferguson traktor der blev vist som model. Den kom til Danmark i tusindtal i halvtredserne, og som mange nok har prøvet at køre med.
Den brutale jagtform som den unge formidler også nævnte, kunne nogle af tilhørerne vel også mindes, hvis de havde deltaget i de såkaldte ”klapjagter” hvor klapperne jagede vildtet ud af skoven, og i favnen på en flok skytter der kaldte sig jægere, men nærmere kunne betegnes som en henrettelsespeloton, hvor vildtet blev mejet ned uden en chance for flugt.

”Gammeldaws” socialt samvær…

Resten af eftermiddagen blev brugt til ”hyggesnak” og indgåelse af aftaler for det kommende Y’s Men’s år, og trods sommervarmen og manglende skygge på den store gårdsplads holdt man ud indtil festmiddagen skulle indtages i et lige så varmt lokale.

Regionsleder Arne Holm-Hansen (RD) uddelte traditionen tro sit banner til de fremmødte medlemmer af staben. RD kunne også med stor glæde oplyse, trods nedlukninger, at skattefradragsprojektet havde nået uventede højder, og øvrige donationer havde passeret den første million. RD nævnte også de store vanskeligheder det havde været at holde sammen på Y’s Men’s arbejdet, og glæde sig over de mange nye initiativer der også havde set dagens lys under krisen.

International præsident (IP) Jacob Kristensen kunne også i sit indlæg fortælle om, hvad det havde betydet ikke og kunne mødes, og havde resulteret i flere hundrede Webinarer, men måske også en mødeform der er kommet for at blive. IP kunne også fortælle om de kommende planer vedr. vores hovedsæde i Geneve der skal i nye lokaler. Areapræsident (AP) Bjarne Sønderskov kunne næsten enslydende fortælle om de vanskeligheder der havde været med at holde hjulene i gang, trods restriktioner og rejseforbud.


CEE deltager Anna Rasiova, en smule bevæget, kom ind på den glæde det var at kunne mødes med os, og berettede om de resultater de havde opnået trods de strenge Corona restriktioner i Europa som havde gjort arbejdet uhyre vanskeligt.
Aftenens festmiddag introduceret af køkkenchefen der stolt fortalte om brugen af de lokale råvarer både fra godset, men også de omkring liggende producenter, hvilket også var udtrykt i en gastronomisk oplevelse i selve retterne der blev serveret.

Aftenens gæstetaler…
Birthe Kiilerich holdt et laaangt foredrag om Karen Blixen som hun selv udtrykte det. Mange der kendte til Karen Blixen blev nok lidt overrasket over den grundige gennemgang, og med de små anekdoter som Birthe kunne fortælle om fra sin store viden om Karen Blixen, holdt man stand i mod ”Ole Lukøje” der forsøgte at snige sig ind ad den åbne bagdør og genere den gode stemning i det over ophedede lokale.

Punktligt som sædvanlig i Y’s Men’s regi, kunne man bryde op på det annoncerede klokkeslæt og bevæge sig ud den lune sommeraften, godt mætte af både kulinariske og kulturelle oplevelser, samt glæden ved igen at kunne mødes til et fysisk socialt samvær med et godt håndtryk, og et lille kram fra gode venner og med en forventning om at vi går lysere tider i møde.

Hent artiklen...

se flere billeder
https://photos.app.goo.gl/hUxwop2cdeEe6Uxw6

 

Tilbage til nyhedslisten