Glad æresmedlem i Vinderup

Det var en overrasket Henry Breinholt, der i begyndelsen af marts måned fik besøg af tre klubmedlemmer fra Vinderup Y’s Men´s Club. Til gengæld var Henrys kone, Lina, orienteret om, at præsidiet havde besluttet at udnævne Henry til æresmedlem i klubben.

Vicepræsident Poul Anker Damtoft forestod udnævnelsen og læste hilsenen op fra klubben. Heri stod blandt andet, at Henry Breinholt om nogen har været med til at forme Vinderup Y’s Men’s Club fra dens chartring d. 18. januar 1992 til det, den er i dag.

-Du har gennem årene stillet dig til rådighed for klubbens liv og virke i overensstemmelse med Y´s Men’s klubbernes værdigrundlag og formål som tjenesteklub – godt krydret med humor og venlighed, lød ordene fra vicepræsidenten. 

Hen over årene har Henry Breinholt påtaget sig ledelsesopgaver i Distrikt Limfjord som klubbens første DG (distriktsleder) 1996/97, som sekretær i Vinderup Y´s Men´s Club i 15 år, og gennem alle årene er papirarbejdet blevet løst på bedste vis.

Og gennem alle årene har Henry haft en trofast støtte i Lina, ligesom der lød en tak for ægteparrets åbne hjem til udvalgsmøder og juleafslutninger

Med disse ord kunne Poul Anker Damtoft på klubbens vegne takke Henry Breinholt for indsatsen gennem årene med udnævnelsen til Æresmedlem i Vinderup Y´s Men´s Club.

Det var et rørt klubmedlem, der takkede for udnævnelse og de medfølgende ord – og blomsterne fik Lina naturligvis!

Tilbage til nyhedslisten