Klubjubilæum i Y’s Men’s Club II, Hobro

Af: Tekst/photo: Poul E. Petersen

Y’s Men’s Club Hobro II kunne fejre deres 30-årsjubilæum 30 okt. 2022, godt nok lidt forsinket grundet coronaen, idet klubben blev chartret den 28 sept. 1991. Klubben valgte at gå all in med en fejring som blev utrolig vellykket med et flot arrangement i Hørby Kirke.

 Kan ikke undlade at nævne at Hørby Kirke er fra den store kirke­byggeperiode omkr. 1200, opført af solide kvadersten på skråkantsok­kel. Den består af romansk kor og skib og et sengotisk tårn (1400-tal­let) samt våbenhus fra 1800-tallet. Kirken er ikke særlig stor, men kunne dog rumme de fremmødte jubilæumsgæster. Efter afslutningen kunne man slutte af med kaffe og hjemmebag i Sognehuset. Det lille udvalg der stod for jubilæet, har lagt et stort arbejde i og skabe de rette rammer om begivenheden. Udval­get besluttede hurtigt, at man ville få lavet et Jubilæumsskrift der i ord og billeder, fortalte om det der var sket i løbet af de 30 år. Jubilæumsskriftet blev uddelt til alle deltagere, men også tænkt som lidt PR for klubben og en opfordring til læserne om må­ske, at overveje om det kunne være interessant og blive medlem af Y’s Men’s bevægelsen, hvor der altid vil være plads for mennesker med hjertet på rette plads.

Lægmandsgudstjeneste i Hørby Kirke.

Udvalget der stod for arrangementet, havde sammensat et program som hovedsageligt bestod af musikalske indslag i sang og musik samt læs­ninger. KFUM-spejderne fra hen­holdsvis Rosendal og Fyrkatgrup­pen stillede med fanevagt under hele festligheden. Desuden blev der sunget duet med Dorte Mølle­bjerg og Dorte Simoni.

Fra Mariager Kulturskole var der en trio på violiner, - Sofie og Olivia og Lotte Langkjær. Desuden var den kendte sanger Eva Sun Nyo der er kendt som en dygtig solist og ofte optræder i kirkeligt regi. Eva Sun blev akkompagneret af Marie Daugaard fra klubben.

Desuden medvirkede organist Lene Rolighed og kirkesanger Heidi Kjærsgaard og graver Jens Tinglev var også mødt ind for at assistere klubben.

se flere billeder: https://photos.app.goo.gl/Bg9Y9X9qafWnjSA86

Download artiklen...

Tilbage til nyhedslisten