Moderklubber og Broderklubber i Central- og Østeuropa.

Af: Villy Mølgaard

Brasov Y´s Men´s Club i Rumænien er venskabsklub med Næstved Y´s Men´s Club. Mange danske klubber har været moderklub for klubber i Rumænien.

I Y´s Men-bevægelsen er det en regel, at når en ny klub ønsker at blive chartret, skal den nye klub have en moderklub. Man kan sige, at moderklubben skal være med til at sikre, at den nye klub fra begyndelsen fungerer efter bevægelsens gældende principper. Derudover har moderklubben faktisk ingen officielle forpligtigelser over for den nye klub. Men det har været almindeligt, at moderklubben ønskede den nye klub velkommen med en slags fødselsgave, som vel tiest har været en pengegave.

Efter Sovjetunionens fald i 1991 blev der ret hurtigt oprettet nye Y´s Men´s klubber i de tidligere vasalstater i Central- og Østeuropa. Disse nye klubber var meget fattige set med Vestens øjne, så det blev praksis, at moderklubberne i de første år hjalp disse klubber økonomisk. Det kunne være med et fast pengebeløb eller ved at støtte et specielt projekt med f.eks. et årligt beløb på ca. 10.000 kr. I dag har vi eksempler på, at en dansk klub støtter et projekt i en sådan klub i et Østeuropæisk land med 1.000 EURO årligt. Men principielt må vi fastholde, at de danske moderklubber ikke har økonomiske forpligtelser over for de klubber, man er moderklub for.

En del danske klubber, der har været moderklubber for nye klubber i Central- og Østeuropa har på et tidspunkt droppet moderklubbegrebet, og i stedet er man begyndt at tale om, at nu er man broderklub med den og den klub. Det gælder f.eks. Aars Y´s Men´s Club, der i 2001 var moderklub for Nitra Y´s Men´s Club i Slovakiet. Efter nogle år blev de to klubber enige om, at nu var de broderklubber. I 2017 var Hammer Y´s Men´s Club moderklub for Y´s Mens Club of Sofia East, og i 2020 blev et broderklubcertifikat godkendt af begge klubber. Det kan aflæses i Y´s Men Internationals register over broderklubber(venskabsklubber), der redigeres af Murray Stevens i Australien. Bliver en moderklub til broderklub med en klub i et fattigere land, er det stadig meget almindeligt, at man fortsætter en eller anden form for økonomisk støtte, men det bør ikke være en forpligtelse.

Når to klubber bliver enige om at være broderklubber (venskabsklubber) er det vigtigt, at der udformes en skriftlig aftale. I denne aftale bør man f.eks. kunne se, om der er besøgsforpligtelser de to klubber imellem. Det er også vigtigt, at hver klub har et udvalg, ofte kaldt World Outlook-udvalget, eller en person, ”Organizer”, der sikrer, at den skriftlige aftale overholdes. Desværre er der gode broderklubforbindelser, der er strandet på mangelfuld organisation ikke mindst i forbindelse med personskifte ved de forskellige klubposter. Efter nogle år er det en god idé at skifte fra at være moderklub til at være broderklub for at sikre kontinuiteten og registreringen. Y´s Men International har ingen central registrering af moderklubber, men man har over broderklubber(venskabsklubber). Og når man skifter begreb fra moderklub til broderklub, er det vigtigt, at man udfærdiger et broderklubcertifikat, så de to klubber bliver en del af Y´s Men Internationals register over broderklubber. Ved gennemgang i år af den danske del af Y´s Men Internationals broderklubregister fremgik det, at venskabet mellem Næstved og Brasov i Rumænien manglede. I artiklen i 2020 på side 18 i WAI-bladet om Næstved, der har mange venskabsklubber, oplyses det klart, at Næstved allerede i 2007 knyttede venskab med klubben i Brasov i Rumænien. Og begge klubber oplyser, at de er broderklubber. I CEE-udvalget er der tanker om at udarbejde en manual for moder- og broderklubber i CEE-området.

Forfatter til disse fakta og overvejelser er landekonsulent og tjenesteleder for Broderklubber & World Outlook Villy Mølgaard i februar 2021.

Tilbage til nyhedslisten