Y’s Menettes International Project

Sport og uformel uddannelse som redskab til at fremme sund livsstil bland sårbare børn I Zaporizhya, Ukraine. Vi laver en udendørs sportslegeplads med motionsudstyr på grunden til det regionale center, hvor forældreløse og fattige børn passes. Det bliver et sam-fundsmæssigt aktiv.

Viktor Serbulov fra KFUM, Ukraine, som er projektkoordinator, er glad for at kunne meddele os, at den første fase af vores projekt er afsluttet med succes. Det byggefirma, som vi har kontrakt med for at sanere grunden, har afsluttet det planlagte arbejde. Sportspladsen kan nu opbygges, og det bestilte sportsudstyr er endelig ankommet. Det var planlagt at installere det snarest, men på grund af – 15-20 grader og en masse sne og frost er det ikke muligt før tid-ligst til marts, hvor man håber at forårsvejret bliver mildere.

Viktor var også glad for at kunne informere os om, at repræsentanterne for det lokale KFUM i Zaporizhya og den lokale Y’s Men Club mødtes i rehabiliteringscentret, diskuterede fælles aktiviteter og underskrev et memorandum om samarbejde. Viktor behøver deres hjælp til at gennemføre vores projekt, da han bor og arbejder i Ukraine 500 km fra Zaporizhya. Restrik-tionerne på grund af COVID-19 har gjort det vanskeligt for ham at komme frem.

Oprindeligt, da jeg kontaktede Viktor for at fortælle ham at Y’s Menetterne havde valgt at støtte hans projekt, blev han meget glad, men han havde ingen ide om, hvem vi var. Jeg for-klarede det så godt jeg kunne, og jeg var meget glad for at have vores Internationale håndbog at henvise til. Jeg er stolt af det arbejde, vi Y’s Menetter udfører, og Viktor ved nu, at vi også er en vigtig del af Y-bevægelsen.

Læs mere...

Tilbage til nyhedslisten