Vi har noget på hjertet

Årstemaet er et signal om en ”retning” vi vil bevæge os i.
En fortsættelse af ”En bevægelse i bevægelse?”
Som Y’s Men er vi drevet af noget, der er større end os selv. At være med til at gøre en forskel. En forskel I samfundet. For børn og unge samt ved at bidrage til nationale og internationale projekter. Vi har noget på hjerte. Også i 2022.

Attraktiv og relevant
Gennem 75 år har vi haft Y’s Mens arbejde i Danmark. Mange ildsjæle har lagt masser af kræfter i arbejdet, og gør det stadig.

Og til stor gavn for børne- og ungdomsarbejdet, lokale aktiviteter, vore fælles regionsprojekter og mange andre gode lokale, nationale og globale formål. Takket være en kæmpe indsats fra tusinder af Y’s men. Vi har noget på hjerte.

Men vi har en udfordring.
Høj gennemsnitsalder, faldende medlemstal. Hvis Y’s mens bevægelsen fortsat skal leve, også i 2030, er vi nødt til at se på os selv. I samfundet er der sket rigtigt meget i de 75 år, vi har eksisteret som bevægelse i Danmark.

Foreningskulturen er væsentlig anderledes i 2022 end den var i 1947. Vi er rundet af en tid, hvor det var helt naturligt at indgå i forpligtende fællesskaber. At tage det lange seje træk.
Det er anderledes i dag. I 2022. Nogle gør det. Men kendetegnende for frivilligheden er, at mange foretrækker korte opgaver/aktiviteter. Noget man kan se en afslutning på.Whats in it for me” (”hvad får jeg ud af det”) er tillige en af ændringerne over tid. Kan ”jeg” se mig selv i den forening/ klub jeg engagerer mig i/bliver medlem i? Det globale eller lokaleformål, som medlemmerne går op i, og de lokale aktiviteter.

Kan jeg være med til at gøre en forskel?
Som bevægelse, som klub, har vi altid skullet være attraktive og relevante. Men det fordrer at ”vi er i bevægelse”. Det er noget helt andet i 2022 end i 1947.

læs mere...