MINDEORD for Aage Kongsbak Drastrup, tidligere Regionsleder i Region Danmark

Aage Kongsbak Drastrup forhenværende politiassistent er død 88 år gammel. På vegne af Aalborg Y’s Men’s Club ”Aalborghus” skriver Jens Ove Andersen følgende mindeord:

Aage har de sidste fire år boet på plejehjemmet Sirius, Grønlands Torv, hvor han fik kærlig omsorg og pleje.

Han er født på en gård i Blenstup i Himmerland, hvor de var en søskendeflok på seks. Efter at have arbejdet ved landbruget i sin tidlige ungdom søgte han ind til politiet.

I 1964 flyttede han til Aalborg, hvor han gjorde tjeneste i ordenspolitiet, først som motorcykelbetjent og senere i vejteknisk afdeling, hvor han var indtil pensioneringen. Som pensionist havde han flere småjobs bl.a. var han chauffør hos Kymi Rens, et arbejde han var rigtig glad for.

Udover arbejdet ved politiet havde Aage mange interesser, hvor han har gjort en stor indsats.

I Hans Egedes Kirke har Aage siddet i menighedsrådet i flere perioder, bl.a. da kirken blev indviet i 1973.

Han blev i 1967 medlem af ”Aalborghus” Y’s Men’s Club, han var æresmedlem i klubben, og medlemskabet fortsatte til hans død. Han har været klubbens præsident flere gange, og i 1974 var han distriktsguvernør for distrikt Nordjylland. I 1980-81 var han regionsleder for region Danmark. Han var stolt af sin tid i regionsledelsen og talte ofte om de gode oplevelser, han havde der.

Jagt var også en af Aages store interesser. Han havde i mange år flere fine jagthunde. Mange unge har nydt godt af Aages undervisning i jagt gennem FOF.

I 1964 blev han gift med Ruth, sammen fik de tre børn Henrik, Charlotte og Pernille. I fritiden tog de meget på campingture, gennem mange år var de hver sommer på familielejr på Hvide Klit i Lyngså. De senere år blev Skagen det foretrukne sted. Han mistede Ruth i 2009.

Vi sender vore tanker til familien, der har mistet en kærlig far, svigerfar og bedstefar.

ÆRET VÆRE AAGES MINDE

Tilbage til nyhedslisten