Med kærlighed er det modsat Gajol pakken

Jo mere du deler ud, jo mere har du

Kærlighed er et ganske særligt emne at skrive og tale om, for alle er jo specialister på området. Udtal­er man sig om kernekraft eller racekatte, står sagerne ganske anderledes, men kærlighed ved vi alle noget om. Alle har vi erfaringer (gode som dårlige!) i vores fam­ilie- og vennerelationer, med kærester og i vores levede liv lige nu. Alle har ekspertise i kærlighed, alle har en referensramme!

I kærligheden til en partner, begynder de fleste med en forelskelse. Ordet betyder egentlig »før (man) elsker«. Før-elskelsen, eller forkærligheden, kan man have for mangt og meget: fra barokmusik til banko – måske varer den livet ud, måske bliver man træt, og ser sig om efter noget an­det. Sådan havde jeg det med barndom­mens højtelskede modeltog; jeg solgte det hele, for at købe en knallert. Og jeg har aldrig fortrudt. Ligeledes med gamle kærester; det er ikke helt sikkert man kan stå på mål for alle de valg, man engang traf, alligevel har de deres plads i ens per­sonlige historie. Forkærligheden kan så gå to veje: enten havner den i kærlighedens modsætning, som er ligegyldighed (ikke hadet, for i had er der stadig en (negativ interesse), eller også fører den til en dyb­følt kærlighed, hvor man ikke længere kan tale om, »hvorfor«. Jeg kan godt fortælle dig, hvorfor jeg forelskede mig i dig, men jeg kan ikke sige, hvorfor jeg elsker dig: Jeg elsker dig, punktum!

Hånd i hånd med den dybfølte, ikke mål­bare, kærlighed er så næstekærligheden. I den kristne kulturkreds genfortæller vi Jesu lignelse om den barmhjertige samar­itaner. Filosoffen Søren Kierkegaard bear­bejder historien i sin bog »Kærlighedens gerninger«. Det kristne kærlighedsbud ly­der jo: »Du skal elske Herren af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv.« Men hvordan kan man sige »skal« om kærlighed? Er buddet ikke, at vi »bør«? Nej, storheden ligger i, at du SKAL! Lige­gyldigt om det koster dig penge, anseelse, frihed eller selve livet. Du skal frigøre dig selv og dine handlinger fra »noget-for-no­get«. Hvis du gør en god handling for at få det bedre med dig selv, for at blive rost eller fordi det på anden måde kan betale sig for dig, så kan du kalde det, hvad du vil – men kærlighed er det ikke. Som Paulus bl.a. skriver i 1. Korintherbrev: Kærligheden bilder sig ikke noget ind, den søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, og bærer ikke nag. Den tåler alt, tror alt, håber alt, ud­holder alt.

Og så kunne man jo dvæle lidt ved be­grebet »at elske«. Man kan da ikke elske sin nabo på samme måde som man el­sker sine børn, fædrelandet eller en god sildemad? Ordet elske kommer af det old­nordiske ala, som betyder: »at opfostre« – altså at sætte højt. Vi skal sætte hinanden højt og vi må også godt tænke høje tank­er om os selv. For vi er elskede, og med det i bagagen, skal vi gå ud og investere kærligheden.

Med kærlighed er det nemlig modsat Gajol pakken: jo mere du deler ud, desto mere har du.

Michael Brautsch, kendt fra TV-eksperimentet

»Gift ved første blik«, har også udtalt:
»Det er ikke en god ting, at man kan blive lynskilt, da jeg ikke mener, man skal handle på en følelse, som der kan være en risiko for, man fortryder kort efter«.