Besøg på regionsprojektet Faros i Athen

Min mand og jeg besøgte Athen, med henblik at få en dag på projektet Faros den 14. november 2019.

De var meget venlige og tilbød os en fremvisning og lederen Dan Biswas kom og hentede os på hotellet. Vi skulle se alle 4 adresser hvorpå Faros havde hjælpeprogrammer. Ca. 15 min gang fra hotellet lå kvinde centeret, i et gammelt fitness center, hvilket var en luksus, da der også var bademuligheder. Der var adgang forbudt for mænd, men Dan og Svend fik lov til at komme med ind.

Det er et projekt for enlige kvinder med børn, der får hjælp til at finde ud af, hvad de kan interesserer sig for gennem små projekter i grupper. De lærer engelsk og græsk, ved at arbejde med materialerne.

Et hold lavede bl.a. en lille smykkeæske, i pap, udarbejdede tegninger m.v., og senere skulle de hen på Horizon, hvor de selv skulle lave deres prototype i træ.

Efter vi havde set og talt med brugerne, lederne, og de frivillige, fortsatte vores tur hen på kontoret, der er en stor lejlighed, hvor der er fælles mødelokaler og regnskabskontor og socialrådgivere. Der uddanner de også de frivillige til arbejdet med de udsatte flygtninge. Derefter gik vi hen til en bygning, der er lejet for 5 år til en meget rimelig husleje, mod der foregår løbende vedligehold af bygningen.

Denne bygning bliver brugt som shelter, dvs. sovesale, vi kan kalde det for en slags ungdomsboliger, for et antal 10-18-årige flygtningedrenge. De spiser der, får lidt tøj m.m. Der arrangeres fodboldkampe og andre sportsaktiviteter, så alt ikke er svært og nederlag, der er også et opholdsrum med læsebøger, på flere sprog, spil m.v. Drengene går i skole om formiddagen. Det er svært for dem, for når man har en vis alder, skal man gå i f.eks. 5 klasse, drengene har ingen eller meget lidt skolegang, da de enten har været på flugt i årevis, eller boet i flygtningelejre, de kender måske lidt til det arabiske alfabet, men her bliver de sat i klasser, der bliver undervist på græsk, med det græske alfabet, uden nogen form for støtte. Det får de så af frivillige på shelteret og på Horizon

Horizon er et 4 lejemål, hvor der i en bygning, der tidligere fungerede som en privat teknisk skole, nu er værksteder og mødelokaler. Drengene havde for eksempel i elektroniktimerne bl.a. lavet en installation, hvor trappen blev oplyst af små lamper, så når du trådte på et trin, lyste der en lampe på det næste trin osv.., meget fikst.

De lærer også græsk på en dejlig måde, ved al værktøj hænger der et billede af værktøjet, samt ordet på græsk.

I den ene ende af undervisningslokalet, hvor der bliver arbejdet med IT og elektronik, er der indrettet en systue med 6-8 maskiner, hvor pigerne fra kvindecenteret, kommer for at lære at sy og klippe, De dage er drengene ikke i det lokale, de deles om hvad der er af lokaler.

I alle 4 bygninger er der små hyggelige samtalerum, hvor de unge kan få en samtale med socialrådgiverne eller de frivillige. Personalet er meget opmærksomme på, at det er hele mennesket, der skal hjælpes videre i livet, og de skal ikke kun have en seng og mad, med også et indhold og et mål for livet fremover.

Efter effekten af vort støttebeløb er slået igennem, er det lykkedes Faros, at få støtte fra Velux fonden, så projektet er sikret økonomisk 5 år frem i tiden.