Himmelske dage på heden 2019

Fire Y’s Men’s klubber, Aulum, Sunds Y’s Menette Club, Sunds og Aaskov, var med på Himmelske dage på heden og havde rejst et 74 m2 stort telt på Markedspladsen, Mulighedernes marked.

Af: PRD Kristen Grysbæk
Formålet hermed var at synliggør Y´s Men - at vise hvad Y’s Men er for nogle mennesker og at have det fornøjeligt og sjovt. Skulle der komme et overskud fra arrangementerne, tages også det med et smil og tilfredshed. Et evt. overskud vil blive videregivet til Børns Vilkår.
Klubberne så det som naturligt, at Y’s Men Region Danmark var med i dette telt og i projektet som helhed.
Y’s Men’s teltet var fuldt af liv. Der var opsat forskellige rollup-banner, der var loppemarked med div. lopper til salg. Kaffe og pandekager blev fabrikeret i teltet til salg gik som ”varm brød”. Første dag løb man endda tør for råmateriale, pga. at rigtig mange købte. Anderæs var også et tilløbsstykke godt hjulpet på vej af ihærdige Y’s Men der solgte lodder hertil.

Fællessang var et rigtig godt tiltag, hvor teltet var stuvende fuldt af sangglade mennesker. Det var en ½ times daglig sang under ledelse fordelt mellem Sunds Y’s Menette klub, Aaskov Y’s Men’s klub og Y’s Men Region Danmark, og teltdugen var lige ved at lette!
I dette skønne og aktive fællesskab havde Region Danmarks et bord med div. Y’s Men’s ting herunder en film omkring skolebyggeriet i Bangladesh komponeret af Ole Blume. Der kunne også ses højdepunkter omkring Area konferencen i Cesis, Letland.
Teltet var rigtig godt besøgt dagen igennem og mange gode samtaler om Y’s Men og andet blev det til. Der blev udleveret div. Y’s Men’s materialer og WAI-magasinet.

Tak til ovennævnte klubber for initiativet, aktiviteterne, ihærdige indsats, smil og godt humør i et rigtig fremragende fællesskab i teltet og en stor tak til klubberne bag, at Region Danmark måtte være i teltet.

Himmelske dag på hende blev åbnet med en festlig gudstjeneste torsdag, Kristi Himmelfartsdag i regnvejr. Mange mennesker var mødt frem på Torvet foran Herning Kirke. Paraplyerne var slået ud under gudstjenesten, der var fyldt med musik, korsang, fællessang og prædikant var Henrik Stubkjær.
Det var den eneste dag med regnvejr og dagene kunne fyldes med indtryk fra valg mellem ca. 420 arrangementer.

Vi var nogle få, der delte ”vagten” ved Region Danmarks bord i teltet og derved blev der tid til forskellige indtryk fra arrangementer.
Y’s Men Region Danmark havde et lille indlæg ved Seniormission med temaet: ”Hvordan kan man rejse ud og opleve den globale kirke”. Det blev til et lille indlæg om Y’s Men i et aktivt fællesskab, der danner grundlag og mulighed for deltagelse i rejser til projekter bl. a. at 11 Y’s Men rejste til Bangladesh for at se og støtte op om ibrugtagnings festligheder for skolen doneret af Y’s Men og deltagelse i div konferencer.

Lørdag aften i Jyske Bank Boxen, Det Himmelske Show, var en forrygende og berigende oplevelse, hvor troen på Gud blev taget under kærlig behandling, med gospelsang, samtaler om tro, stand-upper, magisk sandkunst i verdensklasse, velsignelsen, fadervor og meget mere.
Alt sammen fremragende ledet af værterne Peter Mygind og Paula Larrain,

Søndag formiddag var der afsluttende gudstjeneste i skulpturparken i Birk. Solen skinnede gennem de lette skyer til salmesangen og prædikener/taler.
Efterfølgende gudstjeneste var der overdragelsesceremoni – om 3 år er Himmelske dage i Roskilde.
Henrik Stubkjær udtrykte her de mange timers forberedelse, som medgår til et sådant arrangement. Nævnte særskilt Y’s Mens store indsats og betydning heraf.

Endnu en tak til Y’s Men’s klubberne for jeres synlighed med ihærdige arbejde.
Lidt trætte kunne vi drage hjem efter 4 dage fyldt af indtryk, refleksioner og tanker.