Opnåede mål

Vores mål har været at bygge et drengehus, som skulle være til gavn for mange, udsatte drenge så de kan få et sted de kalder hjem, og hvor de kan få en god udvikling både på det uddannelsesmæssige plan, men også på det sociale plan. Vi kan tydeligt se, at nu har vi fået et moderne drengehus, hvor vi har solceller til belysning, lynafleder der beskytter børnene når det ofte tordner – og vi er omgivet af mange træer på skolen, tv, så børnene kan følge med ude i verden, en god vaskeplads udenfor, hvor der er de optimale forhold til at kunne vaske tøj på en god måde – med vand sikret fra den nye vandtank.

Finansielt

I Mushemba Foundation TZ har vi et system, hvor to ud af tre personer skal underskrive en check, før den er gyldig. Det er den samme proces vi har brugt hele vejen igennem. Alle de købte materialer til projektet, er understøttet af div. kvitteringer hele vejen gennem processen.

Når folk har modtaget penge for en ydelse de har gjort/ lavet, så har de skrevet under på at det er modtaget.

Alt bliver tjekket igennem og skrevet ind i et program der hedder ”quickbook” på computeren. Det viser hvor du har modtaget penge fra, og hvor du sender dem hen – hvordan du har brugt dem (indtægter og udgifter).

Vi åbnede en speciel konto for drengehus-projektet.

Bæredygtighed
a. Vi har ansat en matron, som har det overordnede ansvar for børnene som bor i drengehuset. Men hun har også ansvaret for, at drengehuset både er rent og i stand, så der ikke er dryppende vandhaner, itu ruder osv. Hun giver besked videre til skolens pedel, som ordner tingene med det samme.

b. Drengehuset giver – og vil give - en masse udsatte drenge en tryg tilværelse og opvækst i en meget vigtig periode i deres liv, hvor der sker utallige ændringer for dem på mange måder. Men skolens drengehus – det er og vil være deres faste holdepunkt, hvor de ved der er tryghed og omsorg at få, og mindst et sæt ører til at lytte på dem -altid. Det tager de med dem i deres hjerter den dag de rejser fra skolen – og de har fået en ballast med dem ud i næste fase af deres liv; på vej mod ungdommen og at blive voksne.

c. Lærere og volontører får bedre kendskab til de elever der bor på skolen – et bedre indblik i hvad de udsatte børn indeholder – både mentalt og fysisk, og de får bedre mulighed for, at kunne hjælpe når de er så tæt med dem i deres hverdag. Det giver et bedre helhedsbillede for alle, og bedre arbejdsvilkår.

d. Drengenes liv ændres markant når de bor i drengehuset – både bogligt og socialt. Det vil også hjælpe dem, der kommer til at bo her i fremtiden.

Tak

Mushemba Foundation DK og Mushemba Foundation TZ, samt ikke mindst Trinity Skolen vil gerne siger Y’s Men International Region Danmark en kæmpe stor og ydmyg tak for jeres villighed til, at støtte projekt drengehus på Trinity Skolen. Det er en kæmpe hjælp, som uden tvivl vil komme mange drenge til gode nu og i fremtiden. Det bliver mange udsatte drenges håb og trygge base lang tid fremover.