Depression kan man i dag betragte som en folkesygdom, hvilket kan ses som en følge af det samfund vi lever i. Nutidens samfund opfattes af mange som et præstationssamfund hvor prestige får større og større betydning.


Er man ikke indehaver af et CV så langt som et ondt år, har man ikke de store chancer i kampen om de gode jobs. Man skal hele tiden præstere, og holde sig
udviklingsparat, omstillingsparat og helst have en kandidat eller bachelorgrad - fra et kendt universitet for at blive til noget.
Erhvervsuddannelserne har over længere tid mistet status hos de unge, og deres forældre, og sidestilles i nogle tilfælde med den forrige generations tjenestepladser.


Kun få fik dengang en realeksamen og endnu færre kom på gymnasiet. Dengang som nu betragtes en studentereksamen som springbræt til prestige i samfundet.
Hvem bliver så ramt af depression? - Ca. en femtedel af befolkningen, har eller har haft en depression, men hvad er en depression?